robherkevisser@gmail.com
06-44760150

''That's what our work can do: We remind people that things can change, that wounds can heal, that people can be forgiven, and that closed hearts can open again.'' - Larry Moss

RHV Academy

De academie is opgericht om op een speelse manier ervaring op te doen met acteren voor de camera.

mobile-businesswoman.jpg
successful-businessman.jpg
group-of-kids-talking-to-teacher-in-school.jpg
Over ons

Onze missie

Kinderen en volwassen meer vrijheid laten ervaren in hun dagelijks leven middels acteren.

Onze voordelen

Acteren is een middel om expressie te geven aan datgene wat in ons leeft. Daarom heeft acteren vele voordelen die gepaard gaan met deze zelfexpressie. Op een speelse manier leer je wat het betekent om vanuit je zelf te acteren.

Vitaliteit

De lessen gaan gepaard met fysiek spel en beweging

Plezier

Het geeft plezier en energie om te acteren

Vrijheid

De lessen zorgen voor meer vrijheid in je lichaam en daarmee in je spel

Verbinden

De lessen zijn in groepsverband en daarom verbindend