robherkevisser@gmail.com
06-44760150

''I think that if you have a talent for acting, it is the talent for listening.''
- Morgan Freeman

Basis acteren voor kinderen

Gedurende 1 blok

vanaf €750

Basis acteren voor bedrijven

Gedurende 1 dagdeel

vanaf €500

Workshops

Gedurende 1 dagdeel

vanaf €350